Heim        Om oss        Tenester        Kontakt       

Kompetanse

Tilsette med sterk og allsidig kompetanse gjer at vi kan tilby eit bredt spekter med økonomitenester for våre kundar

Nyttig informasjon:

Autorisert rekneskapsførar (23.08)
Rekneskapskonsulent (29.06)
Stilling ledig (23.10)
(19.12)
Ny medarbeidar (20.11)

Våre Tenester tilb

Vest Rekneskap AS

Vest Rekneskap er eit autorisert rekneskapsførarselskap med kontor i Førde i Sunnfjord. Vår verksemd er rekneskapsføring, rådgjeving og administrative konsulenttenester.

Vårt fagmiljø skal vere stort nok til å dekkje dine behov innan rekneskap og økonomisk rådgjeving, samtidig som vi ønskjer å vere små nok til at vi beheld den personlege nærleiken til deg som kunde..

Vest Rekneskap AS - Øyrane 12 - 6800 Førde - 57 82 16 77